Een club met een verleden.

1966 : Stichting nieuwe club met zonder onderbreking volgende inrichtingen.
2 Nationale wedstrijden
25 Internationale wedstrijden waarvan 10 wedstrijden voor het BK Zijspannen.
1 Trofee der Naties in 1978.
4 Grote Prijzen 250 cc
1 Dubbele Grote Prijs (250 en 500 cc)
1 Kestertrofee.
2 x BK voor 125, 250 en 500 cc afzonderlijk.
9 x BK ‘Open’.
Uiteraard kijken we met fierheid terug op een ‘Trofee der Naties’ en op 5 Grote Prijzen. Dit waren de hoogtepunten voor onze club maar we beseften tijdig dat wij niet meer konden voldoen aan de eisen gesteld door de huidige promotor en haakten wijselijk af. Van in 2002 hebben we ons volledig gefocust op het Belgisch kampioenschap.

Een club met een toekomst.

Bij het afsluiten van onze internationale loopbaan hebben we ons resoluut op het Belgisch kampioenschap gericht. Wij zijn er fier op dat mede dank zij onze ervaring en onze inbreng het BK een hoge vlucht nam. Dit niveau verder opkrikken is onze doelstelling voor de volgende jaren.
Dat hier nog veel werk aan de winkel is beseffen we maar al te best. Doordat in West-Europa nog te veel Grote Prijzen worden ingericht en omdat de media zich enkel focust op de proeven voor het wereldkampioenschap blijft ons BK nog te veel in de schaduw hangen. We hebben dringend wat meer financiële armslag nodig. Enkele belangrijke sponsors zijn een noodzaak. Meer toeschouwers aantrekken is onze volgende opdracht.
Over de interesse van de piloten voor het BK mogen we niet echt ontevreden zijn. Toch zien we nog te dikwijls rijders het BK gebruiken in functie van het WK.

Een club met een hart voor motorcross.

“Liefde voor de motorsport” blijft ons leidmotief. De motivatie van de Dworpse inrichter ruikt sterk naar idealisme. Een beleid met 15 mensen in een nooit geziene eendracht, gesteund door een 20-tal motorcrossfanaten zijn onze garantie voor een jaarlijkse inrichting die de perfectie benadert.
Naast deze jaarlijkse organisatie hebben we ook nog meer dan 60 clubpiloten die we zoveel mogelijk helpen. We belonen elk jaar een 10 tal piloten die zich verdienstelijk maakten in functie van onze club. Het prijzengeld hiervoor krijgen we van onze plaatselijke hoofdsponsor AMACRO.
Speciale resultaten worden beloond. Zo konden we vorig jaar 5 Belgische kampioenen huldigen (4 in motorcross, 1 in enduro). Een jaarlijks diner voor de piloten en de huldiging van de Vlaams-Brabantse kampioenen staan jaarlijks op ons menu
Onze belangstelling uit zich verder in onze permanente aanwezigheid op alle crossen. De rood-gele kleuren van onze club kom je op elke crossomloop overvloedig tegen.
Ook in de verschillende BMB commissies is onze club sterk vertegenwoordigd met de expert BK, 3 leden in de sportcommissie, 3 leden in de technische en 2 in de tijdscommissie.
Een sociaal bewogen club.

Naast de liefde voor onze motorsport etaleren wij voortdurend onze sociale bewogenheid. Met allemaal vrijwilligers zetten wij een organisatie neer waar duizenden mensen van genieten. Een deel via hun aanwezigheid, velen via de media. Zeg maar dat zonder die vrijwilligers in Kester en elders en ook in andere sporten ons sociaal leven nihil zou zijn. Mogen wij daar niet fier op zijn en waarom niet een tikkeltje ijdel?

Een club met de ideale omloop.

Onze ‘Kesterheide’ is onbetwistbaar onze grootste troef. Onze omloop in zijn huidige toestand brengen heeft echter onnoemelijke inspanningen gekost. Iedereen spreekt vol lof over zijn natuurlijke aard maar de toegankelijkheid en zijn uitzicht is de vrucht van jaarlijks onderhoud. Nooit waren de wijzigingen spectaculair maar elk jaar brengen we hier en daar kleine verbeteringen aan. De mensen van de omloop doen elk jaar prachtig werk. Onze inspanningen worden door de plaatselijke bevolking en gemeentebestuur van Gooik dermate gewaardeerd dat zij allen achter een éénmalige, jaarlijkse organisatie staan. Dat we de enkele groene rakkers die ons willen tegenwerken nog steeds kunnen afhouden is enkel te danken aan de positieve manier waarop wij met onze organisatie omgaan. De steun van het Gooiks gemeentebestuur met vooral burgemeester en volksvertegenwoordiger Michel Doomst is hier zeker niet vreemd aan.
De overzichtelijkheid bewaren en de veiligheid voor piloten entoeschouwers is onze voortdurende zorg. Daardoor rijden de piloten zo graag in Kester. Je kan geen kampioen opnoemen of hij stond ooit op het Kesterse podium met bloemen te zwaaien.
Ook zijn ligging centraal in het land nabij een gekend kruispunt met een van ver waarneembare hoge radartoren in de buurt is een niet te onderschatten troef.                                                                 

Een club met vrienden-sponsors.

Wij hebben al lang begrepen dat je een sponsor niet mag proberen uit te persen, wat vroeger al te vaak gebeurde. Met sponsors moet je naar een vriendenrelatie streven. Dat is voor Kester zeker het geval. Geen Sinterklaasgedoe maar degelijke afspraken waar de twee partners zich goed bij voelen. Het enige middel om Uw sponsors te behouden. Wederzijds respect en een gezonde balans tussen publiciteit en public-relation is de sleutel tot het succes.

Een club met oog voor het milieu.

Dat de Kesterheide in een mooie omgeving gelegen is heeft sommige milieuliefhebbers wel eens op vijandige gedachten gebracht. Door aan te tonen dat wij deze site als echte milieuliefhebbers beheren heeft de kritiek die wel eens de kop opstak  gesmoord. Van de bewoners van de Kesterheide en van het gemeentebestuur kregen we meermaals een pluim om onze zorg voor het milieu. Tussen de organisaties in wordt alles perfect onderhouden. Ter gelegenheid van onze organisatie houden we de beschadiging minimaal. Als er beschadiging optreedt wordt die zo vlug mogelijk hersteld. We lieten door een gespecialiseerde firma zelfs een milieueffectenrapport opstellen om een beter zicht te hebben op de fauna en de flora en ze beter te leren kennen en te kunnen beschermen. We hebben 3 jaar geleden zelf een bos van 44 are aangeplant.
Ons bestuurslid Yvo Matton nam de taak van milieuverantwoordelijke vrijwillig op zich. We rekenen op hem om onze zorg voor het milieu nog beter uit te dokteren.
 
Een club met aandacht en respect voor de pers.

Ingewijden onder jullie weten al langer dat de pers in Kester in de watten wordt gelegd. Op 13 juni kan U in het ‘Welcome Center’ de nodige documenten ophalen voor parking, ingang en restauratie voor 2 personen. Een afzonderlijke bureaucontainer met alle nodige accommodatie die U toelaat de wedstrijd degelijk te volgen. Harry Borms, onze persverantwoordelijke staat steeds tot Uw dienst, zowel in het ‘Welcome Center als in het perscentrum. Zijn coördinaten : Dijkstraat, 29 te 2880 Bornem.  Tel : 0477 / 27 15 29   Fax : 03 / 889 82 94.

Een club met trofeeën.

Aan elke categorie wordt een trofee verbonden voor de eerste drie. Op deze manier drukken we onze erkentelijkheid uit naar enkele instanties en sponsors.

BK Inters ‘Open’ : We wachten nog op een hoofdsponsor
BK MX2 : We wachten nog op een hoofdsponsor
Nationalen MX2 : Amacrotrofee
Nationalen MX1/MX3 : Trofee Provincie Vlaams-Brabant
Seniors MX1/MX3 : Trofee gemeente Beersel
Juniors MX1/MX3 : Trofee gemeente Gooik
Juniors MX2 : Trofee EM Security
Beloften : Trofee Wolf Oil Corporation
Jeugd : Trofee Burgemeester Doomst

Nuttige inlichtingen:

Kontaktmogelijkheden  Deboeck René (voorzitter) Tel : 02 / 380 01 22 Fax : 02 381 05 02
                                         GSM : 0476 / 33 69 87   Mail : rd@amcdworp.be
                                        Debusscher Paul (Secretaris)  Tel/Fax : 02 3880 32 73
                                         GSM : 0472 / 94 67 87  Mail : secretariaat@amcdworp.be
Ligging omloop : De Kesterheide ligt nabij het kruispunt van de banen Asse – Edingen en Halle – Ninove onder de radartoren die je van ver kan zien.
Inkomprijs : Volwassenen : 20 €, kinderen t/m 12 jaar gratis en van 13 t/m15 : 10 €.
Web-site : Onze webmaster Bernard Van Belleghem presenteert U een volledig nieuwe site op www.amcdworp.be.
Welcome-office : Het welcom-office is op een andere lokatie : Zaal Parecia Edingensesteenweg,    1755   Leerbeek.