14-15 augustus 2021

Internationale Motorcross

Keiheuvel - BalenJournalisten van de nationale en internationale pers die wensen aanwezig te zijn op de Keiheuvel om verslag uit te brengen over onze internationale motorcrosswedstrijd van 15 augustus, kunnen een aanvraag indienen bij onze persverantwoordelijke Leon Van Gestel.